Fundacja Świętego Klemensa

Fundacja św .Klemensa powstała w 2010 roku  z inicjatywy Fundatora Krzysztofa Kononowicza.

Główne cele Fundacji to pomoc osobom znajdującym się  w trudnych sytuacjach życiowych, dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami, ale także niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz  wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować  swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych.

Równie ważną działalnością jest pomoc placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym oraz  niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym. Fundacja co roku wspiera finansowo dzieci z Grodzieńszczyzny.

Ponieważ Święty Klemens jest patronem piekarzy i cukierników, Fundacja finansuje również warsztaty rozwojowe i cykl szkoleń dla osób pochodzących ze środowiska piekarzy.

Nasza Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) w związku z tym jesteśmy upoważnieni do przyjmowania 1% podatku. Państwa wsparcie w postaci przekazanego podatku pozwala nam realizować ważne nasze cele, którym przyświeca idea niesienia dobra i pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Więcej informacji na temat Fundacji znajdą Pańśtwo pod adresem: http://fundacjaswklemensa.com/

Fundacja Św. Klemensa
ul. Emilii Plater 4
69-200 Sulęcin
tel. (95) 755 32 51

KRS: 0000375826

Aktualności