Pomoc piekarza ZP-5

Koordynator ds. Utrzymania Ruchu ZP-5

Mechatronik ZP-2, ZP-5

Magazynier Wyrobów Gotowych ZP-5

Referent ds. administracyjno-technicznych

Koordynator ds. Technicznych

Magazynier Środków Produkcji ZP-5

Mechanik samochodowy ZP-5

Z-ca Kierownika ZP-5

Piekarz piecowy, stołowy ZP-2

Kierowca ZP-5 kat.B

Krajacz-pakowacz ZP-5

Krajacz-pakowacz ZP-4

Pracownik produkcji ZP-4

Pomoc piekarza ZP-2

Piekarz: ciastowy ZP-5, piecowy ZP-5

Magazynier Środków Produkcji ZP-2

Kontroler Jakości

Cukiernik Mistrz

Cukiernik

Technolog Piekarnictwa i Cukiernictwa

Elektromonter ZP-2

Pomoc cukiernika ZP-2

Z-ca Kierownika ZP-2

Z-ca Kierownika ZP-5

Z-ca Kierownika ZP-4